Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Γραφείο Έρευνας και Πληροφορικής (ΓΕΠ)

Αποστολή του Γραφείου είναι η υποστήριξη της Σχολής με προγράμματα και στατιστικές μελέτες, καθώς και η υποβολή εισηγήσεων στους παρακάτω τομείς:

  • Λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής.
  • Διεξαγωγής της εκπαίδευσης στη πληροφορική.
  • Λειτουργίας και συντήρησης της Ιστοσελίδας της Σχολής