Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Αντικείμενα 2ου έτους σπουδών

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. Στρατιωτική Εκπαίδευση 2ου Έτους
 2. Διοικητική Μέριμνα (ΕΕ 7-59)
 3. Ηγεσία
 4. Διοίκηση Επιχειρήσεων – Management
 5. Τακτική (ΕΕ 121-1Α, ΕΕ 7-16)
 6. Πρώτη Ξένη Γλώσσα 2ου Έτους
 7. Πληροφορική
 8. Γενικές Αρχές Μηχανολογίας
 9. Υγιεινή – Ασφάλεια και Τεχνολογία Τροφίμων
 10. Φυσική 2ου Έτους
 11. Δεύτερη Ξένη Γλώσσα
 12. Σωματική Αγωγή

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. Στρατιωτική Εκπαίδευση 2ου Έτους
 2. Στρατιωτική Ιστορία
 3. Κοινωνιολογία Επικοινωνιολογία
 4. Διεθνές Δίκαιο Γεωπολιτική
 5. Πρώτη Ξένη Γλώσσα 2ου Έτους
 6. Πληροφορική
 7. Γενικές Αρχές Μηχανολογίας
 8. Στρατιωτικοί Κανονισμοί (ΣΚ 801, ΕΕ 1511)
 9. Υγιεινή & Ασφάλεια Εργασίας
 10. Δεύτερη Ξένη Γλώσσα
 11. Σωματική Αγωγή