Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Γραφείο Θρησκευτικού

Αποστολή του Γραφείου Θρησκευτικού είναι να καλύπτει όλες τις ανάγκες για τη θρησκευτική εξυπηρέτηση και διαφώτιση του προσωπικού της Σχολής, συμβάλλοντας στο έργο της Διοίκησης δια της καταλλήλου Θεολογικής μεθόδου για τη βελτίωση της ψυχικής ηρεμίας και ανάπτυξη της θρησκευτικής συνειδήσεως.