Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων – Εθιμοτυπίας (ΓΔΣΕ)

Είναι υπεύθυνο για την διατήρηση του ηθικού όλου του προσωπικού σε υψηλό επίπεδο και τη βελτίωση της εικόνας και του κύρους των σπουδαστών της σχολής και του σώματος των μονίμων υπαξιωματικών γενικότερα. Για το σκοπό αυτό:

  • Προβάλει το έργο και ενημερώνει το κοινό και τις ένοπλες δυνάμεις για τις δραστηριότητες της σχολής.
  • Καλλιεργεί δεσμούς και σχέσεις με την τοπική, ελληνική και διεθνή κοινότητα.
  • Μεριμνά για τον εμπλουτισμό της εκπαίδευσης και γενικά των εμπειριών των σπουδαστών, καθώς και την άνοδο του επιπέδου τους, με τη συμμετοχή στην κοινωνική πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή και την ένταξη όλων αυτών των δραστηριοτήτων στην εκπαιδευτική διαδικασία.