Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Κτίριο Αιθουσών Εκπαίδευσης

Στο Κτίριο Αιθουσών Εκπαίδευσης βρίσκονται αίθουσες ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, οργανωμένες αίθουσες πληροφορικής, χώροι γύμνασης καθώς και χώροι διοικητικής υποστήριξης της Σχολής (γραφεία τμημάτων και διευθύνσεων)