Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Χαιρετισμός του Διοικητή της Σχολής

Ταξίαρχος Ιωάννης Κορέλης

Την 16 Μαρ 23 με απόφαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου ανέλαβα τη Διοίκηση μιας εκ των δύο παραγωγικών σχολών στελεχών του Στρατού Ξηράς, της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών. Η αποστολή της Σχολής εστιάζεται στο να αποδίδει στο Στρατό Ξηράς Μονίμους Υπαξιωματικούς ικανούς να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις. Προϋποθέσεις για αυτό αποτελούν το ήθος, η συνεργασία, η πρωτοβουλία στο πλαίσιο της αποστολής, η καινοτόμος σκέψη, το πνεύμα Μονάδος και η ενσυνείδητη πειθαρχία.

Η Σχολή αποτελεί πρωτίστως για τους σπουδαστές δεξαμενή αρετής και δίνει όλα εκείνα τα εφόδια, τα οποία είναι αναγκαία ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ενός σύγχρονου και πολυεπίπεδου στρατιωτικού βίου.

Οι σπουδαστές και η σπουδάστριες, θα έχουν το ιερό προνόμιο να χρεωθούν εθνικό έδαφος και να το διατηρήσουν με παν διατιθέμενο μέσο. Μεγάλη ΤΙΜΗ και μεγάλη ΕΥΘΥΝΗ. Σε αυτό ακριβώς επικεντρώνεται η ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Σχολής, να καταστήσει ικανά στελέχη τα οποία να δύναται να αναλάβουν αυτή την ευθύνη επιτυχώς, με την νοοτροπία του Νικητή, και Τελική Επιθυμητή Κατάσταση την Νίκη των Ελληνικών Όπλων.

Στη Σχολή πρωτεύοντα ρόλο έχει η σκληρή δουλειά, η επαγγελματικότητα, ο ενθουσιασμός, η προσήλωση στο στρατιωτικό καθήκον, ο σεβασμός της προσωπικότητας, η εργασία και η ευθύνη, στο πλαίσιο πάντα ενός συστήματος ανθρωποκεντρικής διοίκησης και Ηγεσίας δια του παραδείγματος.

Είναι αναγκαία η καλλιέργεια από όλους, των στρατιωτικών αρετών, της ανδρείας, καρτερίας, φιλοπατρίας, του στρατιωτικού πνεύματος και πειθαρχίας.

Δεν λησμονούμε ποτέ ότι η πειθαρχία, το υψηλό αίσθημα ευθύνης, η προσήλωση στο στρατιωτικό έργο αποτελούν τα εχέγγυα ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο της Σχολής στον ύψιστο βαθμό.

Είμαι βέβαιος ότι η Σχολή θα συνεχίσει να αποδίδει στο Στρατό Ξηράς Μόνιμους Υπαξιωματικούς, ικανούς να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις προκλήσεις της νέας επιχειρησιακής πραγματικότητας και να παρέχει υψηλό αίσθημα ασφάλειας στον Ελληνικό λαό.