Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Χαιρετισμός του Διοικητή της Σχολής

Την 22 Μαρ 21 με απόφαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου ανέλαβα τη Διοίκηση της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών.

Η αποστολή της Σχολής εστιάζεται στο να αποδίδει στο Στρατό Ξηράς Μονίμους Υπαξιωματικούς ικανούς να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις. Προϋποθέσεις για αυτό αποτελούν το ήθος, η συνεργασία, η πρωτοβουλία στο πλαίσιο της αποστολής, η καινοτόμος σκέψη, το πνεύμα Μονάδος και η ενσυνείδητη πειθαρχία.

Η Σχολή αποτελεί πρωτίστως για τους σπουδαστές δεξαμενή αρετής και δίνει όλα εκείνα τα εφόδια, τα οποία είναι αναγκαία ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ενός σύγχρονου και πολυεπίπεδου στρατιωτικού βίου.

Στη Σχολή πρωτεύοντα ρόλο έχει η σκληρή δουλειά, η επαγγελματικότητα, ο ενθουσιασμός, η προσήλωση στο στρατιωτικό καθήκον, ο σεβασμός της προσωπικότητας, η εργασία και η ευθύνη, στο πλαίσιο πάντα ενός συστήματος ανθρωποκεντρικής διοίκησης και Ηγεσίας δια του παραδείγματος.

Είναι αναγκαία η καλλιέργεια από όλους, των στρατιωτικών αρετών, της ανδρείας, καρτερίας, φιλοπατρίας, του στρατιωτικού πνεύματος και πειθαρχίας.

Δεν λησμονούμε ποτέ ότι η πειθαρχία, το υψηλό αίσθημα ευθύνης, η προσήλωση στο στρατιωτικό έργο αποτελούν τα εχέγγυα ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο της Σχολής στον ύψιστο βαθμό.

Οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες, θα πρέπει να είναι πάντα άριστοι. Είναι το μέλλον της πατρίδας μας, οι νέοι μικροί ηγήτορες που ως Μόνιμοι Υπαξιωματικοί αποτελούν τη σπονδυλική στήλη του Στρατού μας.

Είμαι βέβαιος ότι η Σχολή θα συνεχίσει να αποδίδει στο Στρατό Ξηράς Μόνιμους Υπαξιωματικούς, ικανούς να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις προκλήσεις της νέας επιχειρησιακής πραγματικότητας και να παρέχει υψηλό αίσθημα ασφάλειας στον Ελληνικό λαό.