Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Χαιρετισμός του Διοικητή της Σχολής

Ταξίαρχος Γεώργιος Παπαγεωργίου

Την 20 Μαρτίου 2024 με απόφαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου ανέλαβα τη Διοίκηση μιας εκ των δύο παραγωγικών σχολών στελεχών του Στρατού Ξηράς, της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών.

Η αποστολή της Σχολής εστιάζεται στο να αποδίδει στο Στρατό Ξηράς Μονίμους Υπαξιωματικούς ικανούς να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις. Προϋποθέσεις για αυτό αποτελούν το ήθος, η στρατιωτική επαγγελματική κατάρτηση, και η ενσυνείδητη πειθαρχία.

Η Σχολή αποτελεί για τους σπουδαστές πηγή αρετής και δίνει όλα εκείνα τα εφόδια, τα οποία είναι αναγκαία ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ενός σύγχρονου στρατιωτικού βίου.

Στη Σχολή πρωτεύοντα ρόλο έχει η προσήλωση στο στρατιωτικό καθήκον, ο σεβασμός της προσωπικότητας, η καλλιέργεια στρατιωτικού πνεύματος με γνώμονα την ανθρωποκεντρική διοίκηση. Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση και στρατιωτική παιδεία, αποτελούν δομικά συστατικά ώστε το επίπεδο της Σχολής να είναι υψηλό.

Η Σχολή, στη σημερινή της μορφή, τηρεί με ευλάβεια τις στρατιωτικές παραδόσεις και ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον. Με πίστη στα ιδανικά του Έθνους, διαπλάθει τους νέους ηγήτορες του Στρατού Ξηράς, διαμορφώνοντας στον κώδικα αξιών τους την αγάπη και την ανιδιοτελή προσφορά προς την Πατρίδα.

Είμαι βέβαιος ότι η Σχολή θα συνεχίσει να αποδίδει Μόνιμους Υπαξιωματικούς, άρτια εκπαιδευμένους ώστε να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος και ικανούς να στελεχώσουν αποτελεσματικά το Στρατό Ξηράς της Χώρας μας.