Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας (ΔΠΔΜ)

Ασχολείται με θέματα που σχετίζονται με το προσωπικό της Σχολής.
Χειρίζεται και είναι υπεύθυνη για όλα τα ζητήματα που έχουν σχέση με τις ανάγκες της Σχολής σε υλικά, εφόδια κάθε φύσεως, την υγιεινή, τις μεταφορές και γενικά την Διοικητική Μέριμνα.