Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Οργανόγραμμα Σχολής

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών είναι Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Ν.2913 του 2001, Άρθρο 19, παράγραφος 5) και υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, μέσω του Γενικού Επιτελείου Στρατού.