Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Στρατιωτικό Μουσείο

Η δημιουργία του Μουσείου, είναι ένα ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης σε όσα έχει προσφέρει μέχρι σήμερα η Σχολή στην Πατρίδα.

Με την υποστήριξη του ΥΠΕΘΑ, το ΓΕΣ τον Μάϊο του 2016 ξεκίνησε τις εργασίες κατασκευής, οι οποίες ολοκληρώθηκαν στις 11 Νοεμβρίου 2016.

Το Μουσείο περιλαμβάνει 3 θεματικές ενότητες. Η πρώτη είναι αφιερωμένη στην ιστορία του 5ου Συντάγματος και ιδιαίτερα στη μάχη του Υψώματος 731, του οποίου βρίσκεται σήμερα η Σχολή. Στη δεύτερη θεματική ενότητα παρουσιάζεται η ιστορική διαδρομή της Σχολής από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα. Η Τρίτη θεματική ενότητα είναι αφιερωμένη στη δράση του Ελληνικού Στρατού εκτός των συνόρων της χώρας και συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στη μάχη του Ελ Αλαμέϊν (1942), στη συμμετοχή του Εκστρατευτικού Σώματος Ελλάδος (ΕΚ.Σ.Ε), στον πόλεμο της Κορέας (1950-1955) και στη δράση της Ελληνικής Κύπρου(ΕΛΔΥΚ) στα γεγονότα της Κύπρου (1974).

Το ΓΕΣ προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών και θεωρεί ότι δεν είναι απλά το φυτώριο των Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού μας. Είναι ένα ιστορικό και ένδοξο ίδρυμα, η προσφορά του οποίου προς την Πατρίδα είναι ανεκτίμητη. Τα πεδία των μαχών στα οποία ο Ελληνικός Στρατός έγραψε σελίδες δόξας και ηρωισμού, είναι διάσπαρτα από νεκρούς Μονίμους Υπαξιωματικούς.

Η συνεισφορά όμως της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών αλλά και των Υπαξιωματικών του Στρατού μας, ως θεσμός, δεν έγκειται μόνο στην προσφορά αίματος στα πεδία των μαχών αλλά και σε καθημερινή βάση στη διαπαιδαγώγηση των οπλιτών με ηθικές αξίες και εθνικά ιδανικά δημιουργώντας πρότυπα συμπεριφοράς.

Στην σημερινή εποχή, η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών συνεχίζει να λειτουργεί με το ίδιο υψηλό αίσθημα ευθύνης και με συνέπεια στην αποστολή της αθόρυβα, μεθοδικά και αποδοτικά, με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον της Πατρίδας, αποτελώντας το λίκνο μέσα στο οποίο γεννιέται και σφυρηλατείται ο Μόνιμος Υπαξιωματικός του Στρατού μας, πιστός στον όρκο του Έλληνα Στρατιώτη και στις πατροπαράδοτες αρετές της ανδρείας, της φιλοπατρίας, της εντιμότητας, της καρτερίας, της συναδελφικότητας και της πειθαρχίας.

Το έργο της δημιουργίας του Μουσείου αγκαλιάσθηκε από την τοπική και όχι μόνο κοινωνία και αξίζουν ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όσους προσφέρουν κειμήλια και έγγραφα που είχαν στην κατοχή τους και κυρίως τους απογόνους του ήρωα Τχη Κασλά Δημητρίου, οι οποίοι προσέφεραν όλα τα προσωπικά του αντικείμενα. Ιδιαίτερος έπαινος αρμόζει και σε τοπικούς χορηγούς από την τοπική κοινωνία που βοήθησαν στην ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού, από ηθικής άποψης, έργου.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Εργάσιμες ημέρες από 09:00 – 13:30

Κατόπιν επικοινωνίας με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων,
Τηλ. 2431073542