Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

ΣΤαθμός ΕΠανακτησίμων (ΣΤΕΠ)

Στο ΣΤΕΠ (Σταθμό Επανακτησίμων) στεγάζονται το ιατρείο της Σχολής, τα γραφεία του εξειδικευμένου προσωπικού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, τα κέντρα υποδοχής και οι θάλαμοι ανάρρωσης των ασθενών.