Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Προκήρυξη Πρόσληψης Πολιτικού Διδακτικού Προσωπικού με Ωριαία Αποζημίωση Ακαδ. Έτους 2024-2025

Η Σχολή κάθε χρόνο προκηρύσσει την πρόσληψη πολιτικού διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση, για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της.

Για το Νέο Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025, η Σχολή προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτών, σε διάφορα αντικείμενα ακαδημαϊκής, τεχνικής και στρατιωτικής εκπαίδευσης.

Οι αιτούμενες από τη Σχολή ειδικότητες, τα απαιτούμενα προσόντα, οι υποχρεώσεις των προσληφθέντων, η ωριαία αποζημίωση αλλά και λοιπές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης, αναγράφονται στην προκήρυξη, οι οποία είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο:

Προκήρυξη Ακαδ. Έτους 2024-2025 (ΑΔΑ: 62Ι26-ΝΚΓ)


ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΛΛΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ


Έντυπα:
Αίτηση Πρόσληψης
Υπεύθυνη Δήλωση (Νέου Τύπου)
Υπεύθυνη Δήλωση Διδακτικής Εμπειρίας