Προσλήψεις

Οκτώβριος 05, 2016

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του "Διαύγεια" απόφαση του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Φ.392.2/19/322881/Σ.1976/3 Οκτ 16 /ΓΕΣ/ΔΕΚΠ/3α) που αφορά στο "Διορισμό Εκπαιδευτών ΣΜΥ (Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017)"

Μπορείτε να δείτε την απόφαση - κοινοποίηση του οριστικού πίνακα...

Σεπτέμβριος 12, 2016

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του "Διαύγεια" απόφαση του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Φ.392.2/16/390940/Σ.1665/26 Αυγ 16/ΓΕΣ/ΔΕΚΠ/3α) που αφορά στο "Διορισμό Εκπαιδευτών ΣΜΥ (Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017)"

Μπορείτε να δείτε την απόφαση - κοινοποίηση του προσωρινού πίνακα...

Μάιος 10, 2016

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

      Η Σχολή κάθε χρόνο προκηρύσσει την πρόσληψη πολιτικού διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση, για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της, σε μαθήματα που το οργανικό στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό της δεν μπορεί ή δεν επαρκεί να διδάξει.

Για το Νέο Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017, η Σχολή προκηρύσσει την πλήρωση...