ΣΤαθμός ΕΠανακτησίμων (ΣΤΕΠ)

Στο ΣΤΕΠ (Σταθμό Επανακτησίμων) στεγάζονται το ιατρείο της Σχολής, τα γραφεία του εξειδικευμένου προσωπικού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, τα κέντρα υποδοχής και οι θάλαμοι ανάρρωσης των ασθενών.