Προμήθειες

Νοέμβριος 06, 2017

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Σας γνωρίζουμε ότι η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών την Πέμπτη 16 Νοε 17 και ώρα 10:00 π.µ θα διενεργήσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της προϋπολογισθείσας πίστωσης, εκφραζόμενο σε ακέραιες μονάδες, για την εκτέλεση του έργου: «Ανακαίνιση...

Απρίλιος 05, 2017


Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 18 Μαίου 2017 και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) θα διενεργηθεί στο Στρατόπεδο της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών στα Τρίκαλα, συνοπτικός διαγωνισμός, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στον κατά μέσο όρο των προιόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/16, για την ανάδειξη μειοδότη, για την...

Μάρτιος 16, 2017

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Σας γνωρίζουμε ότι η Σχολή την Τρίτη 21 Μαρ 2017 και ώρα 10:00 (πέρας επίδοσης προσφορών), θα προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering), με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με ενσφράγιστες έγγραφες προσφορές, για την κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (μεταναστευτικές - προσφυγικές ροές) του...

Φεβρουάριος 15, 2017

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Σας γνωρίζουμε ότι η Σχολή την Δευτέρα 20 Φεβ 2017 και ώρα 10:00 πέρας επίδοσης προσφορών, θα προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering), με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με ενσφράγιστες έγγραφες προσφορές, για την κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (μεταναστευτικές - προσφυγικές ροές) του...