Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

5⁰ Σύνταγμα Πεζικού – Ιστορικό και Ηθικές Αμοιβές

Το 5ο Σύνταγμα Πεζικού πρωτοσυστάθηκε στην Πάτρα το 1877. To 1904 ορίστηκε έδρα του η πόλη των Τρικάλων και το 1971 διαλύθηκε οριστικά. Το 5ο Σύνταγμα Πεζικού από τη σύστασή του, συμμετείχε σε όλους τους αγώνες του έθνους όπως παρακάτω:

  • Στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897.
  • Στον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο, συμμετέχοντας στην αποφασιστική μάχη των στενών του Σαρανταπόρου και στη μάχη των Γιαννιτσών.
  • Στο Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο.
  • Στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
  • Στις επιχειρήσεις στη Μικρά Ασία.
  • Στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940-41, κατά τον οποίο υπήρξε βασικός συντελεστής του έπους της Πίνδου με αποκορύφωμα την απόκρουση της εαρινής επίθεσης των Ιταλών στη μάχη του υψώματος 731, επανδρωμένο κυρίως από Αξκούς και Οπλίτες της Περιοχής Τρικάλων και Καρδίτσας.

Η πολεμική σημαία του 5ου Συντάγματος έχει λάβει τις εξής ηθικές αμοιβές:

1. Πολεμικός Σταυρός Α’ Τάξεως

ΗΔ Υπουργείου Στρατιωτικών, 30 Οκτωβρίου 1920

Το 5ο Σύνταγμα κατά τον υπέρ του Δικαίου και της Ελευθερίας, Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο διακρίθηκε για την γενναιότητα, την αυτοθυσία και τον ηρωισμό του, ελευθέρωσε υποδούλους αδελφούς μας και πολυπαθή Πάτρια εδάφη, στα οποία η Σημαία του υπερήφανα κυμάτισε.

Ο επί των Στρατιωτικών Υπουργός, Νικόλαος Θεοτόκης

2. Ταξιάρχης Αριστείου Ανδρείας

Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο 163/17-7-21 της Εφημερίδας Κυβερνήσεως

Το 5ο Σύνταγμα διακρίθηκε κατά τις επιχειρήσεις στη Μικρά Ασία του Μαρτίου 1921.

Ο επί των Στρατιωτικών Υπουργός, Δημήτριος Γούναρης

3. Ταξιάρχης Αριστείου Ανδρείας

Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο 220/17-11-21 της Εφημερίδας Κυβερνήσεως.

Το 5ο Σύνταγμα κατά τις επιχειρήσεις του Ιουλίου, καθώς και σε αυτές του Σαγγαρίου, επέδειξε γενναιότητα και αντοχή αξιοθαύμαστον, συμβάλλον τα μέγιστα στην επιτευχθείσα ένδοξο Νίκη του Ελληνικού Στρατού και στεφάνωσαν την Σημαία, του με δόξα αφάνταστου ηρωϊσμού.

Ο επί των Στρατιωτικών Υπουργός, Δημήτριος Γούναρης