Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Αντικείμενα 3ᵒᶸ έτους σπουδών

Διδασκόμενα Μαθήματα
1. Αγγλικά
2. Δεύτερη Ξένη Γλώσσα
3. Στρατιωτική Ιστορία
4. Στρατηγική Σκέψη
5. Αρχές Οικονομίας
6. Στατιστική
7. Πληροφορική
8. Προχωρημένη Στρατιωτική Εκπαίδευση
9. Τακτική
10. Επιτελικά
11. Στρατιωτικό Λογιστικό
12. Επιστράτευση – Στρατολογία
13. Υγιεινή Ασφάλεια και Τεχνολογία Τροφίμων
14. Σωματική Αγωγή

Μαθήματα Τεχνικής Εκπαίδευσης
1. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) – Εργαστήριο
2. Καύσιμα – Λιπαντικά
3. Στοιχεία Μηχανών – Εργαστήριο
4. Στοιχεία Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρολογία Αυτοκίνητου – Εργαστήριο
5. Ηλεκτρικές Μηχανές – Εργαστήριο
6. Μεταλλουργία – Μεταλλογνωσία – Εργαστήριο
7. Πειραματική Αντοχή Υλικών – Εργαστήριο
8. Ηλεκτρονικά – Εργαστήριο
9. Ψηφιακή Τεχνολογία – Εργαστήριο
10. Ηλεκτροτεχνικά υλικά – Εργαστήριο
11. Ηλεκτρικές Μετρήσεις – Εργαστήριο
12. Αεροδυναμική – Θεωρία Πτήσεως
13. Εμβολοφόροι και Στροβιλοφόροι Αεροπορικοί Κινητήρες – Εργαστήριο
14. Αεροσκάφη – Ελικόπτερα
15. Πνευματικά και Υδραυλικά Συστήματα
16. Μηχανουργική Τεχνολογία – Εργαστήριο
17. Οπλικά συστήματα – Στοιχεία Βλητικής
18. Θερμοδυναμική
19. Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου