Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Επίσκεψη ΣΙΙας στο Σαραντάπορο

Στις 3 Απρ 24, 6 Αξκοι και 246 Σπουδαστές ΙΙας τάξης πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο μουσείο και στον ιστορικό χώρο της Μάχης του Σαρανταπόρου.