Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Επίσκεψη της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών στο Μουσείο Σαρανταπόρου

Επίσκεψη της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών στο Μουσείο Σαρανταπόρου

Τη Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 5 Αξκοί και 155 Σπουδαστές της ΙΙας Τάξης της Σχολής πραγματοποίησαν επίσκεψη-ξενάγηση στο Μουσείο και τον ιστορικό χώρο της Μάχης του Σαρανταπόρου.

Οι Σπουδαστές είχαν την ευκαιρία, να θαυμάσουν τα ανεκτίμητα εκθέματα του ανωτέρω Μουσείου και να ενημερωθούν με μαγνητοφωνημένη εξιστόρηση για την μάχη του Σαρανταπόρου.