Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Οργάνωση Hμερίδας από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών με Θέμα «Κλιματική Αλλαγή και Ηγεσία»

Την Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε Ημερίδα από τη Σχολή με θέμα «Κλιματική Αλλαγή και Ηγεσία», παρουσία Δημοτικών, Πολιτικών και Θρησκευτικών αρχών της πόλης, εκπροσώπου του Δκτή της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/ ΕU-HQ, στρατιωτικού προσωπικού της Σχολής, Σπουδαστών/στριών, Μονίμων Υπαλλήλων του ΥΠΕΘΑ.

Χαιρετισμό απεύθυναν ο ΓΕΣ-ΓΕΠΣ/ΔΙΔΟΕ Αντγος Νικόλαος Φλάρης μές ασύγχρονης επικοινωνίας.

Ομιλίες πραγματοποίησαν οι κάτωθι :
α. Ο κ. Ευθύμης Λέκκας, Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα:‘’ Ακραία Φυσικά Φαινόμενα-Καταστροφές, προκαλού- μενες από τον Άνθρωπο ’’ και ‘’Ενσωμάτωση Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης σε θέματα προστασίας Περιβάλλοντος στις Ε.Δ’’ .
β. Ο κ Ανδρέας Κουτούπης, Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ελεγκτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με θέμα: ‘‘Η αναγκαιότητα και η χρησιμότητα της αειφορίας στην καθημερινή λειτουργία του Στρατεύματος και ειδικά των Παραγωγικών Σχολών και αφετέρου στις καλές πρακτικές που ακολουθούνται από την Στρατιωτική Υπηρεσία’’
γ. Ο κ. Ανδρέας Φώσκολος, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με έμφαση στην περιβαλλοντική επιβάρυνση, με θέμα: ‘’Κλιματική Αλλαγή και Ηγεσία’’
δ. Η κα. Θάλεια Γρηγοριάδου, Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ – Προϊσταμένη Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ, με θέμα: ‘’Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή’’.