Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Κατάσταση Υποψήφιων με Ελλιπή Στοιχεία-Δικαιολογητικά

Ανακοινώθηκε από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) η κατάσταση των υποψηφίων ακαδημαϊκού έτους 2024 – 2025 των ΑΣΕΙ–ΑΣΣΥ που υπέβαλαν αίτηση στη Σχολή και έχουν ελλιπή στοιχεία-δικαιολογητικά.

Μπορείτε να δείτε την κατάσταση στον παρακάτω σύνδεσμο:

Κατάσταση Υποψήφιων Ακαδημ. Έτους 2024-2025 με Ελλιπή Στοιχεία-Δικαιολογητικά.

Σημαντικές Παρατήρησεις:

Τα ελλιπή στοιχεία – δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στη Σχολή μέχρι Παρασκευή 23 Φεβ 24 και ώρα 24:00 στη διεύθυνση smy-teem@army.gr. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε μορφή pdf και έως 2 MB ανά αρχείο.

Για περαιτέρω πληροφορίες – διευκρινίσεις, όσον αφορά τη συμπλήρωση των ελλείψεων, μπορείτε να απευθύνεστε στη ΣΜΥ/Τμήμα Εισαγωγικών Εξετάσεων – Μελετών, στα τηλέφωνα:

  • 2431038635
  • 2431038637
  • 2431039632

Όλη η ενημέρωση για την εξέλιξη και τις διαδικασίες των εισαγωγικών εξετάσεων, που παρέχεται στο smy.army.gr, αφορά μόνο τους υποψηφίους που έχουν δηλώσει ως Εξεταστικό Κέντρο τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών.