Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Συμμετοχή της ΣΜΥ στο Νυχτερινό Αγώνα 10 χλμ. Πανεπιστημίων και στον 40ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Δρόμο Αθηνών

Την 11 και 12 Νοε 23, η ΣΜΥ συμμετείχε με συνολικά 2 Αξκούς και 29 Σπουδαστές, στο Νυχτερινό Αγώνα 10 χλμ. Πανεπιστημίων και στον 40ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Δρόμο, οι οποίοι διεξήχθησαν στην πόλη της Αθήνας.